วิธีการร่วมสนุก

 1. Like & Share โพสต์กิจกรรม >> Link http://bit.ly/33rAUPY ไปที่หน้า Facebook ของคุณ พร้อมเปิดเป็นสาธารณะ (Public) และติด Hashtag #อินเลิฟกับอินลัคกี้กับบลู

 2. ซื้อเครื่องดื่ม B’lue รสชาติใดก็ได้ ที่ 7-ELEVEN, Family Mart, Big C, Tops Supermarket, Makro, Tesco Lotus, Lawson 108, Jiffy, MaxValu, Boots, Watsons, Villa Market และ CJ Express และร้านค้าที่ร่วมรายการ ทุกสาขา

 3. เขียนชื่อ-นามสกุล ลงบนด้านหน้าของใบเสร็จ พร้อมระบุลำดับเลขที่ใบเสร็จ (ในกรณีส่งใบเสร็จหลายใบ) โดยใบเสร็จที่นำมาเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องอยู่ในช่วงระยะเวลากิจกรรมเท่านั้น

 4. ส่งใบเสร็จมาที่ Line @Sappeonline โดยสามารถทยอยส่งใบเสร็จเพื่อสะสมแต้มได้ตลอดช่วงระยะเวลากิจกรรม 8 พฤศจิกายน 2562 - 18 ธันวาคม 2562

 5. เครื่องดื่ม B’lue 8 ขวด จะมีค่า = 1 แต้ม

 6. พิเศษ! สามารถสั่งซื้อเครื่องดื่ม B’lue แบบแพ็กเกจ เพื่อรับของ Premium พร้อมลายเซ็นจาก อิน สาริน รวมถึงโบนัสแต้มพิเศษ ได้ผ่านทาง LINE @Sappeonline โดยเครื่องดื่ม B’lue และของ Premium จะถูกจัดส่งภายใน 7 วันทำการ หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

 7. โดยท่านสามารถเช็คแต้มได้ผ่านทาง https://lychee.bemorewithblue.com

 8. ผู้สะสมแต้มสูงสุด 60 ท่านแรก จะได้ไปล่องเรือดินเนอร์สุดหรูกับ อิน สาริน รณเกียรติ และพิเศษยิ่งกว่า สำหรับผู้สะสมแต้มสูงสุด 3 ท่านแรก จะได้ใกล้ชิดอินแบบ Exclusive กว่าใครๆ ทั้งกอด ชิมอาหาร และถ่ายภาพคู่กับอิน รวมถึงรับภาพคู่พร้อมลายเซ็นเป็นของที่ระลึกกลับไป ในวันที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 -20.00 น.

 9. ประกาศผลผู้สะสมแต้มสูงสุด ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ผ่านทางหน้าแฟนเพจ >> facebook.com/BeMoreWithBlue

 10. ทางทีมงานจะติดต่อผู้โชคดีเพื่อแจ้งรายละเอียดอีกครั้ง

ของรางวัล

 • ผู้สะสมแต้มสูงสุด 60 ท่านแรก จะได้ไปล่องเรือดินเนอร์สุดหรูกับ อิน สาริน รณเกียรติ

 • ผู้สะสมแต้มสูงสุด 3 ท่านแรก จะได้ไปล่องเรือดินเนอร์สุดหรูกับ อิน สาริน รณเกียรติ และ Exclusive ยิ่งกว่าใครโดยจะได้ถ่ายภาพคู่กับอิน และรับภาพถ่ายคู่พร้อมลายเซ็นใส่กรอบเป็นที่ระลึก ยิ่งไปกว่านั้น ยังได้ชิมอาหารจากฝีมือของอิน รวมถึงเปิดโอกาสให้ได้กอดอินกันแบบใกล้ชิดจุใจ

ระยะเวลากิจกรรม

 • ระยะเวลาสะสมแต้ม : 8 พฤศจิกายน 2562 - 18 ธันวาคม 2562 (เวลา 20.00 น.)

 • ประกาศผล : 19 ธันวาคม 2562 ผ่าน facebook.com/BeMoreWithBlue

 • วันกิจกรรม : วันที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 - 20.00 น.

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

 1. ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง ยืดขยาย หรือถอนกิจกรรมได้โดยดุลพินิจของผู้จัดกิจกรรมแต่เพียงผู้เดียว และบริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อการเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้ร่วมกิจกรรมจะเรียกร้องอันเนื่องมาจากเหตุการณ์หรือเหตุต่อเนื่องที่ทางบริษัทฯ ได้ทำการยกเลิกหรือหยุดกิจกรรมนี้

 2. คำตัดสินของทีมงานผู้จัดกิจกรรม ถือเป็นที่สิ้นสุด และผูกพันกิจกรรม โดยไม่สามารถโต้แย้งได้

 3. ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขในกติกาต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 4. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขข้างต้นถือว่าได้ให้ความยินยอมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ทุกประการ และอนุญาตให้ผู้จัดกิจกรรมใช้รูปถ่าย ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ชื่อในบัญชีโซเชียลมีเดียนั้นๆ รูปภาพ คลิปที่ใช้ร่วมกิจกรรม และ/หรือข้อมูลอื่นๆ ของผู้ร่วมกิจกรรมที่เปิดเผยในขั้นตอนของการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ผู้จัดกิจกรรม และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนี้ใช้ในการดำเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จ และใช้ในสื่อต่างๆ ได้ตามที่ผู้จัดกิจกรรมเห็นสมควร รวมถึงขอสงวนสิทธิ์ในการนำมาใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม และไม่คิดค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าตอบแทนแต่อย่างใด

 5. กรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย ผู้จัดกิจกรรมมีสิทธิ์เรียกร้องให้ผู้ปกครองของผู้ชนะต้องเป็นผู้เซ็นรับทราบในเอกสารยืนยันการร่วมกิจกรรมใดๆ ได้ตามที่ผู้จัดกิจกรรมกำหนด หากผู้ร่วมกิจกรรมไม่สามารถนำเอกสารดังกล่าวมายื่นให้ผู้จัดกิจกรรมดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมหรือผู้ชนะในกิจกรรมดังกล่าวสละสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรม โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

 6. ผู้จัดกิจกรรมไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญเสีย บาดเจ็บ หรือความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการร่วมกิจกรรมหรือเกิดขึ้นจากบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

 7. ผู้จัดกิจกรรมไม่มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการร่วมกิจกรรมใดๆ ทั้งสิ้น

 8. รางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้

 9. หากผู้ร่วมกิจกรรมไม่สามารถรับรางวัล หรือปฎิบัติตามเงื่อนไขอื่นใดของบริษัทฯ ได้ ถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล โดยบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ และของรางวัลที่มีมูลค่าเท่าเทียมกันได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 11. ในกรณีที่บริษัทฯ พบว่ามีพฤติกรรมหรือการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม หรือผิดกติกา ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 12. พนักงานของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น

In Love with Inn, Lucky with B’lue

Drink B’lue and collect the highest amount of points to win an exclusive cruising experience with Inn Sarin!

HOW TO JOIN

 1. Like & Share the activity post >> Link as public with the hashtag #อินเลิฟกับอินลัคกี้กับบลู

 2. Puchase any flavors of B’lue within the timeframe (November 8 - December 18, 2019) from the participating stores (7-ELEVEN, Family Mart, Big C, Tops Supermarket, Makro, Tesco Lotus, Lawson 108, Jiffy, MaxValu, Boots, Watsons, Villa Market, or CJ Express). Retain the receipt/s as a proof.

 3. Sign and number the receipt/s.

 4. Send photo/s of the receipt/s to LINE @Sappeonline. Only purchases made between November 8 – December 18, 2019 will be accepted. Note that you can continually send the receipt/s to update your points during the activity period (November 8 – December 18, 2019).

 5. 8 bottles of B’lue = 1 point

 6. Exclusively for purchases made as a package through LINE @Sappeonline! Get premium items personally signed by Inn Sarin, as well as additional points. The purchased B’lue and premium item will be ready for delivery 7 days only after receiving proof of payment.

 7. You can check your points at https://lychee.bemorewithblue.com

 8. 60 contestants with the highest points will get a chance to have dinner on a luxury cruise with Inn Sarin Ronnakiat on December 21, 2019 at 6-8 p.m. The Top 3 contestants will also get a chance to have a special, exclusive moment with Inn Sarin.

 9. B’lue brand will announce the 60 winners through our Facebook page : www.facebook.com/BeMoreWithBlue

 10. B’lue brand will contact the winners and provide further information.

PRIZE/S

 • 60 contestants with the highest points will get a chance to have dinner on a luxury cruise with Inn Sarin Ronnakiat.

 • Top 3 contestants will get a chance to have dinner on a luxury cruise as well as get a special, exclusive moment with Inn Sarin Ronnakiat. The 3 contestants will be able to have their photos taken with Inn Sarin, with the photos signed, framed and delivered to them. They will also get an intimate hug and try a dish prepared by Inn Sarin.

ENTRY DEADLINES AS STATED BELOW

 • Timeframe to Collect Points: November 8, 2019 – December 18, 2019 (8 p.m.)

 • Winners Announcement: December 19, 2019 at facebook.com/BeMoreWithBlue

 • Event Date: December 21, 2019 at 6-8 p.m.

TERMS & CONDITIONS

 1. B’lue brand reserves the right to cancel, change or extent the activity under their sole judgment. B’lue brand will not be responsible for any cost that shall occur as a consequence.

 2. The Judges’ decisions on the results are final. No appeal or complaint from any Participants will be entertained.

 3. B’lue brand reserves the right to change or adjust the rules and regulations without any prior notice.

 4. By entering, the contestant is indicating his/her agreement to be bound by these terms and conditions, and consent to allow B’lue brand the right to use their name, social media name, images, and/or other additional information as submitted during their entry for the associated company/s to use for advertising and publicity in any medium as seen suitable without prior notice and reward.

 5. If the contestant is a child, the staff reserves the right to request a parent or legal guardian to register their child and sign a release form. Failure to submit the requested document within the given time results in elimination.

 6. B’lue brand will not be responsible and disclaims all liability for any loss or personal injury in the connection with the activity, along with any computer failure or malfunction of the contestant’s Facebook page.

 7. B’lue brand will not be responsible for any cost that shall occur during the activity. The contestants will be responsible for their own personal expenses.

 8. Prizes cannot be transferred to another person by the winner/s, or redeemed for cash or substituted for other prize.

 9. Contestants will be eliminated if unable to receive their prize/s, and B’lue brand will not be responsible under any circumstances.

 10. B’lue brand reserves the right to change the rules, terms and conditions, as well as the prizes as seen suitable without any prior notice.

 11. The Judges reserve the right to disqualify any contestant if undertaken activities harmful to the activity or do not follow the rules and regulations. The Judges also reserves the right to change, adjust, or cancel the rules and regulations as seen suitable at any time.

 12. B’lue brand’s employees are not allowed to enter the contest and receive any prize.

Top Rank

(ผู้มีสิทธิ์เป็นแขกรับเชิญได้ล่องเรือสุดโรแมนติกกับ อิน สาริน รณเกียรติ)

Rank Mobile P
1 0866673xxx 45
2 0898935xxx 40
3 0291996xxx 33
4 0814944xxx 27
5 0959354xxx 25
6 0898949xxx 25
7 0871177xxx 23
8 0949549xxx 22
9 0899951xxx 20
10 0854289xxx 20
11 0851219xxx 8
12 0846015xxx 8
13 0939292xxx 8
14 0993516xxx 8
15 0817760xxx 8
16 0873036xxx 7
17 0945586xxx 7
18 0850624xxx 7
19 0999803xxx 7
20 0842985xxx 5
21 0971452xxx 4
22 0867913xxx 4
23 0831014xxx 4
24 0816239xxx 4
25 0971395xxx 4
26 0824434xxx 4
27 0818543xxx 3
28 0945514xxx 3
29 0825991xxx 3
30 0917219xxx 3
31 0909826xxx 3
32 0614898xxx 3
33 0925988xxx 3
34 0876582xxx 3
35 0800266xxx 2
36 0973393xxx 2
37 0985030xxx 2
38 0833959xxx 2
39 0942590xxx 2
40 0923265xxx 2
41 0813424xxx 2
42 0950604xxx 2
43 0639488xxx 2
44 0640123xxx 2
45 0850564xxx 2
46 0951507xxx 2
47 0931319xxx 1
48 0971742xxx 1
49 0909056xxx 1
50 0819336xxx 1
51 0970635xxx 1
52 0897614xxx 1
53 0990165xxx 1
54 0839617xxx 1
55 0857583xxx 1
56 0851096xxx 1
57 0840238xxx 1
58 0826269xxx 1
59 0809093xxx 1
60 0938508xxx 1

“เบๆไม่ใช่เวย์เรา รับแต้มกระฉูด"

เพียงสั่งซื้อ แพ็กเกจบลู ผ่าน Line @sappeonline

product package a
product package b
product package c
product package d

ตรวจสอบแต้มสะสมล่าสุด

Point Check